اطلاعیه 9 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Plant Archives-SCOPUS

2-CIBTech Journal of Zoology (CJZ)-ISI & WOS

3-Journal of Biochemical Technology-ISI & WOS

4-Eurasian journal of biosciences -ISI  / SCOPUS  /  ISC

5-Journal of Research on the Lepidoptera-SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

-مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com