برگزاری دومین دوره ی کنفرانس
1398/02/25

به لطف و یاری خداوند و همت کلیه عزیزان علمی و اجرایی ، کنفرانس با موفقیت اجرا گردید.
در این کنفرانس شرکت کنندگانی از ایران و گرجستان حضور داشتند. جناب آقای حمید مصطفوی رایزن محترم فرهنگی ایران در گرجستان ،  آقای پروفسور نومادی بارتایا استاد دانشگاه دولتی کوتایسی و استاد کرسی ایران شناسی در این دانشگاه  و PROFESSOR. NATALA DOGHONADZE از دانشگاه BLACK SEA  به سخنرانی پرداختند.
در ادامه برنامه مقالات شفاهی در پنل تخصصی ارائه گردیدند. در مراسم اختتامیه کنفرانس نیز از مقالات برتر و اعضای کمیته علمی تقدیر به عمل آمد.
امیدواریم که این رویداد علمی بتواند بازخورد مناسب را برای کلیه شرکت کنندگان فراهم نموده باشد و راهی بسوی پیشرفت روشن کرده باشد.